Eigen risico, aansprakelijkheid en veiligheid

  • Het deelnemen aan de “Veerse Meer Race" is geheel voor eigen risico van de deelnemers, inschrijvers en andere betrokkenen.
  • De organisatie Stichting Veerse Meer Race en haar vrijwillige medewerkers, noch de partijen die zij vertegenwoordigt, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook: waaronder begrepen schade aan schip, opvarenden of aan derden toebehorende en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband staan met het deelnemen aan de “Veerse Meerrace”.
  • Hieronder valt ook schade ten gevolge van hijswerkzaamheden en deelnemende voertuigen, inclusief parkeren.
  • Deelnemende teams dragen zelf de zorg voor het verzekerd zijn van hun sloep, aanhanger en voertuig.
  • Deelname aan de “Veerse Meerrace” omsluit uw erkenning van het wedstrijdreglement.
  • Tijdens de wedstrijd is de stuurman/ -vrouw ten alle tijde verantwoordelijk voor sloep en de bemanning van de sloep.